Mødedato: 20-12-2000

Henstilling om kodeks for IT-virksomhed i home-banking-systemer

Resumé

Sagen vedrørte en henstilling om kodeks for en IT-virksomhed i home-banking-systemer. Styrelsen har efterfølgende i medfør af konkurrencelovens § 9, 1. pkt. meddelt Finansrådet en ikke-indgrebserklæring for en anmeldt henstilling til Finansrådets medlemskreds om at efterleve et kodeks for IT-virksomhed i home-banking-systemer.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§9, 1. pkt.

Brancher

Homebanking

Samhandeler

Ikke angivet