B&O’s Sæsonsamhandelsaftale

Bang & Olufsen AudioVisual A/S anmeldte selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen med henblik på en erklæring efter konkurrencelovens § 9, subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. Sæsonsamhandelsaftalen var en temporær aftale, der blev...

Samarbejdsaftaler i asfaltbranchen

Den 29. og 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen 14 anmeldelser af aftaler om samarbejde inden for asfaltproduktion og asfaltarbejde. Af de 14 anmeldte aftaler vedrører 9 aftaler oprettelse og drift af fælles asfaltproduktionsanlæg, mens 2 aftaler vedrører...