Mødedato: 25-08-1999

Philips Consumer Electronics almindelige salgs- leverings- og betalingsbetingelser og samhandelsaftale

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at en lokkevarebestemmelse i Philips Danmark A/S’ salgs-, leverings og betalingsbetingelser var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. Ifølge bestemmelsen kunne Philips produkter ikke permanent udbydes til priser og på betingelser, hvorved forhandleren ikke får dækning for samtlige omkostninger for salget. Styrelsen fandt, at dette hindrede forhandlerne til frit at fastsætte egne salgspriser. Bestemmelsen skulle derfor ophæves ved udgangen af overgangsreglerne. I øvrigt fandt Konkurrencestyrelsen, at selve Philips samhandelsaftale kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 2, nr. 2

Brancher

Elektronik

Samhandeler

Ikke angivet