Indskærpelse om ikke at aftale billetpriser med konkurrenter

Efter at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fik kendskab, om en række aftaler en sportklub havde indgået med andre sportsklubber, som omhandlede prisen for billetter til sportsklubbens udekampe, indskærpede styrelsen overfor parterne, at en aftale vedr. priser imellem...

NKT Cables A/S’ grossistaftaler

Sagen omhandlede NKT Cables A/S grossistaftaler. I sagen kunne der ikke meddeles en erklæring om ikke indgreb efter konkurrencelovens §9. Dette var grundet, at den omhandlende grossistaftale med Nordisk Solar Campagni, hhv. med Louis Poulsen EL-Teknik A/S, indeholdte...

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at en anmeldt aftale mellem forsikringsselskaberne Allianz Nordeuropa, Topdanmark Forsikring, Tryg-Baltica Forsikring, Østifternes Forsikring, Alm. Brand af 1792 og Codan Forsikring og Elinstallatørernes Landsforing (ELFO) om...