Mødedato: 21-06-2000

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at en anmeldt aftale mellem forsikringsselskaberne Allianz Nordeuropa, Topdanmark Forsikring, Tryg-Baltica Forsikring, Østifternes Forsikring, Alm. Brand af 1792 og Codan Forsikring og Elinstallatørernes Landsforing (ELFO) om eleftersyn på landbrugsejendomme kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, eller kunne gives en fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Dette var trods af, at aftaleparterne havde udtaget en bestemmelse om ekskluvitet, som gjorde at ELFO ikke måtte indgå lignende aftale med forsikringsselskaber udenfor samarbejdet. Afslaget blev begrundet i, at aftalen stadig indeholdte bestemmelse om faste rabatter på brandforsikringspræmien selskaberne imellem. Konkurrencerådet udstedte påbud om ophævelse af aftalen. Påbudet blev fulgt op 20/12-2000.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1

Brancher

Forsikring/Pension; El-installation

Samhandeler

Ikke angivet