Retshjælpsforsikringen

Forsikring & Pension, F&P, anmeldte et sæt rethjælpsforsikringsbetingelser, og ansøgte såldes om individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens § 8, stk. 1. Det lagdes i sagen til grund, at vedtagelsen af retshjælpsforsikringen var omfattet af...