Mødedato: 21-06-2000

Retshjælpsforsikringen

Resumé

Forsikring & Pension, F&P, anmeldte et sæt rethjælpsforsikringsbetingelser, og ansøgte såldes om individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens § 8, stk. 1. Det lagdes i sagen til grund, at vedtagelsen af retshjælpsforsikringen var omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2, da vedtagelsen førte til en begrænsning af konkurrencen om udvikling af et produkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. §6, stk. 3

Brancher

Forsikring/Pension

Samhandeler

Ikke angivet