Skafor Sikringskatalog I og II og Skafor vejledning 213

Konkurrencestyrelsen meddelte Forsikring & Pension, at det anmeldte Skafor Sikringskatalog I og II var omfattet af EU-gruppefritagelsen på forsikringsområdet, og dermed undtaget fra forbudet i KL § 6, stk. 1, jf. § 4. Styrelsen gav endvidere den anmeldte Skafor...