Mødedato: 26-04-2000

Skafor Sikringskatalog I og II og Skafor vejledning 213

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Forsikring & Pension, at det anmeldte Skafor Sikringskatalog I og II var omfattet af EU-gruppefritagelsen på forsikringsområdet, og dermed undtaget fra forbudet i KL § 6, stk. 1, jf. § 4. Styrelsen gav endvidere den anmeldte Skafor vejledning 213 en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Styrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at Kommissionen var af den opfattelse, at betingelserne efter art. 85 (nu 101) var til opfyldt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. § 4

Brancher

Forsikring/Pension

Samhandeler

Ikke angivet