Godkendelse af Sonofons standard kædesamarbejdsaftale

Sonofon Partner A/S anmeldte ved brev af 27. juli 2001 Sonofons standard kædesamarbejdsaftale til Konkurrencestyrelsen. Aftalen blev anmeldt med henblik på ikke indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9 subsidiært fritagelse efter konkurrencelovens § 8....