Mødedato: 18-06-2003

Godkendelse af Sonofons standard kædesamarbejdsaftale

Resumé

Sonofon Partner A/S anmeldte ved brev af 27. juli 2001 Sonofons standard kædesamarbejdsaftale til Konkurrencestyrelsen. Aftalen blev anmeldt med henblik på ikke indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9 subsidiært fritagelse efter konkurrencelovens § 8. Aftalen indeholdte bestemmelser om f.eks. butiks- og facadeindretning, produktsortiment, uddannelse og kurser for personale, kundeservice og adgang til kundekartoteker. Aftalen fastlagde ligeledes generelle vilkår og aflønning ved forhandling af Sonofons produkter. Konkurrencestyrelsen vurderede at Sonofons markedsandele på de berørte markeder var under 30%, hvilket, i fravær af alvorlige konkurrencebegrænsninger, medførte at aftalen var omfattet af gruppefritagelse for vertikale aftaler. Aftalen var således ikke omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6, jf. konkurrencelovens § 4.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, jf. §4

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet