Indskærpelse om ikke at aftale fælles boykot af en virksomhed

Efter omtale i pressen i april 2015 blev Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opmærksom på, at en række pizzeriaer havde oprettet en forening med navnet ”Boykot Just Eat”. Ifølge foreningens formand havde foreningen til formål at få så mange pizzeriaer som muligt til at...