Mødedato: 15-07-2015

Indskærpelse om ikke at aftale fælles boykot af en virksomhed

Resumé

Efter omtale i pressen i april 2015 blev Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opmærksom på, at en række pizzeriaer havde oprettet en forening med navnet ”Boykot Just Eat”. Ifølge foreningens formand havde foreningen til formål at få så mange pizzeriaer som muligt til at opsige deres samarbejde med Just Eat. Desuden er det styrelsens forståelse, at foreningens formand faktisk har afleveret samlede opsigelser til Just Eat fra et stort antal pizzeriaer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen togderfor kontakt med foreningens formand, og ud fra det oplyste blev foreningensnavn og formål herefter ændret. Se også Sø & Handelsrettens dom af 5. marts 2015 – e-takeaway vs. just eat samt Frederiksbergs ret dom af 7 FEB 2014 – E-takeaway ApS vs. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

kl. § 6

Udfald

Indskærpelse

Opfølgninger

Nej

Litra

§15, stk. 1, 3. pkt.

Brancher

restauration

Samhandeler

Ikke angivet