Carlsbergs overtagelse af Coca-Cola Tapperierne

Sagen vedrører Carlsbergs overtagelse af Coca-Colatapperierne. Fusionen hverken skabte eller styrkede en dominerende stilling, der bevirkede, at den effektive konkurrence blev hæmmet betydeligt. Dette blev meddelt Carlsberg den 23. maj 2001. Afgørelsen var truffet i...