Mødedato: 30-05-2001

Carlsbergs overtagelse af Coca-Cola Tapperierne

Resumé

Sagen vedrører Carlsbergs overtagelse af Coca-Colatapperierne. Fusionen hverken skabte eller styrkede en dominerende stilling, der bevirkede, at den effektive konkurrence blev hæmmet betydeligt. Dette blev meddelt Carlsberg den 23. maj 2001. Afgørelsen var truffet i henhold til forretningsordenen for Konkurrencerådet, § 7, stk. 4, hvorefter Konkurrencerådets formand sammen med direktøren kunne træffe beslutninger i sager, der ikke kunne afvente et rådsmøde.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12d, stk. 1, jf. § 12c, stk. 2.

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bryggeri

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Øl og læskedriksmarkedet