Arla Foods overtagelse af Karolines Køkken mv.

Sagen vedrører Arla Foods overtagelse af aktiviteterne under Karolines Køkken samt en række tilknyttede vare- og fællesmærker (Karoline-mærkerne) fra Mejeriforeningen. Overdragelserne var omfattet af fusionskontrolreglerne i konkurrencelovens § 12, jf. § 12, stk. 2....

Joint venture om Rejseplanen godkendt

Sagen vedrører stiftelsen af joint venture-selskabet Rejseplanen A/S. www.rejseplanen.dk var et samarbejde om udvikling og drift af en hjemmeside, hvor man kunne søge information om rejser med kollektive transportmidler inden for Danmarks grænser. Samarbejdet blev...