Mødedato: 25-09-2002

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg

Resumé

Sagen vedrørte Trygs overtagelse af Nordeas skadesforsikringsaktiviteter (indeholdt i Tryg General) i Danmark. Nordea-koncernen driver virksomhed inden for banksektoren og tilknyttede finansielle serviceydelser, herunder realkredit samt livs- og skadesforsikring. Koncernens moderselskab er Nordea AB. Tryg indgår i Nordea-koncernen og indeholder koncernens forsikringsaktiviteter. Tryg er Danmarks største skadesforsikringsselskab med samlet markedsandel inden for skadesforsikring på 22 pct. (2001). Dette indebærer ifølge parterne, at den del af Trygs produkter, som i praksis er omfattet af distributionssamarbejdet med Nordea i alle tilfælde udgør mindre end 30 pct. af de respektive produktsegmenter. Baggrunden for udskillelsen er Nordeas beslutning om – ud over pengeinstitut- og realkreditvirksomhed – at koncentrere sig om pensions- og livsforsikringsmarkedet. Efter udskillelsen af Tryg vil Nordea således kun være aktiv på disse markeder, mens Tryg her i landet alene vil være aktiv på markedet for skadesforsikringsvirksomhed. I forbindelse med udskillelsen har parterne indgået et antal formidlingsaftaler, hvorefter Tryg vil få eneadgang til Nordeas distributionsnet med henblik på udbud af skadesforsikringsprodukter, og hvor Nordea på tilsvarende vis vil kunne tilbyde pensions- og livsforsikringsydelser til Trygs kunder. Samarbejdet, der som udgangspunkt ikke omfatter formidling af bankydelser, vil indledningsvis dække Danmark, Norge og Finland. Herudover skal parterne ifølge aftalen undersøge mulighederne for at udvide samarbejdet til Sverige, Polen og de baltiske lande. Fusionen blev godkendt, jf. § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Forsikringsmarkedet

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Skadesforsikring. Pensions- og livsforsikring