Joint venture samarbejdet Pan Nordic Logistics AB

Sagen vedrører en fusion vedr. joint venture-samarbejdet Pan Nordic Logistics AB. Pan Nordic Logistics (PNL) er et nordisk samarbejde om grænseoverskridende pakke- og fragttransport mellem Post Danmark, Posten AB og Posten Norge, hvor hver part ejer en tredjedel af...