Mødedato: 27-02-2002

Joint venture samarbejdet Pan Nordic Logistics AB

Resumé

Sagen vedrører en fusion vedr. joint venture-samarbejdet Pan Nordic Logistics AB. Pan Nordic Logistics (PNL) er et nordisk samarbejde om grænseoverskridende pakke- og fragttransport mellem Post Danmark, Posten AB og Posten Norge, hvor hver part ejer en tredjedel af selskabet. Parterne anmeldte, at det svenske Posten AB udtræder af joint venture-samarbejdet. I den forbindelse køber Post Danmark og Posten Norge Posten AB’s aktieandel og opnår dermed fælles kontrol i joint venturet. Herved kommer samarbejdet ind under reglerne om fusionskontrol i konkurrenceloven. Konkurrencestyrelsen har vurderet, at fusionen ikke har til formål eller til følge at samordne fortsat uafhængige virksomheders konkurrenceadfærd, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 3 og 4.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 2, § 12 c, stk. 3 og 4

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Græseoverskridende pakketjenester

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Græseoverskridende pakketjenester