Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af SSG Partners A/S

Sagen vedrørte Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over SSG Partners A/S. Transaktionen vil foregå gennem et Polaris IV-holdingselskab, HoldCo 1 af 28.04.2017 A/S, som vil eje 80-90 pct. af aktiekapitalen i BidCo af 28.04.2017 A/S, der erhverver...

Fyffes erhvervelse af enekontrol over InterWeichert

Sagen vedrører en fusion mellem Fyffes Limited og Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (”InterWeichert”). Transaktionen indebærer, at Fyffes erhverver de resterende kapitalandele i InterWeichert, hvorved Fyffes erhverver enekontrol over...