Mødedato: 07-11-2019

Fyffes erhvervelse af enekontrol over InterWeichert

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Fyffes Limited og Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (”InterWeichert”). Transaktionen indebærer, at Fyffes erhverver de resterende kapitalandele i InterWeichert, hvorved Fyffes erhverver enekontrol over InterWeichert. Forud for transaktionen havde Fyffes fælles kontrol over InterWeichert sammen med sælgerne. InterWeichert er aktiv inden for import og salg af bananer, ananas og andet eksotisk frugt og grønt. InterWeichert udfører disse aktiviteter i flere europæiske lande, herunder Danmark. Fyffes-koncernen har aktiviteter inden for produktion, indkøb, forsendelse, import, modning, distribution og markedsføring af bananer, ananas, meloner og svampe. I Danmark er Fyffes kun aktiv inden for import og salg af bananer og ananas. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet