Tele Danmarks maksimalpriser for år 2001 og 2002 – I

Sagen vedrørte et brev fra Konkurrencestyrelsen til Telestyrelsen. Rådet fandt ikke, at Tele Danmarks forslag til endelige maksimalpriser på forsyningspligtområdet for år 2001 og maksimalpriser for år 2002 var konkurrenceforvridende eller på anden måde i strid...

Betingelserne for at se 3+ i Hjørring

FDA’s havde klaget over at TV3 Broadcasting Group Ltd. påtvang lokale antenneforeninger urimelige vilkår, når selskabet som betingelse for levering af tv-programmet 3+ kræver det placeret i en bestemt programpakke ved kabel viderespredning. Ophavsretslovens § 48, stk....