Mødedato: 28-02-2001

Tele Danmark Kabel TVs aftale med Tele Danmark Radio om forhandling af radioprogrammet Radio2

Resumé

Tele Danmark Kabel TV anmeldte den 30. juni 1998 en aftale mellem Tele Danmark Kabel TV og Tele Danmark Radio (nu Radio2 A/S) vedrørende forhandling af radioprogrammet Radio2. Aftalen var anmeldt med henblik på at opnå en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. Styrelsen gjorde i sagen parterne særligt opmærksomme på bestemmelsen i konkurrencelovens § 6, stk. 5, hvor det fremgår, at aftaler og vedtagelser, som er forbudt efter stk. 1 – 3, er ugyldige, medmindre de er undtaget efter § 7, fritaget efter § 8 eller § 10 eller omfattet af en erklæring efter § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 5.

Brancher

Tv/Radio

Samhandeler

Ikke angivet