Danish Crown og Steff-Houlberg

Transaktionen omfattede en fusion mellem Danish Crown og Steff-Houlberg og var oprindeligt anmeldt til EU-kommissionen, idet parternes samlede omsætning (46 mia.kr.) overstiger EU-grænsen på 5 mia. euro eller ca. 37 mia. DKK. Erhvervsministeren havde dog anmodet om at...