Aftaler om omstrukturering af kædesamarbejde i Dagrofa APS

Sagen udsprang af at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 18. april 2013 modtog en anmeldelse af NorgesGruppen Danmark ApS’ (herefter ”NorgesGruppen”) erhvervelse af fælles kontrol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond (herefter ”KFI”) over Dagrofa. Styrelsen...

Dagligvarebranchens 13-punktplan mod fedme

Efter henvendelse fra ministeren for familie- pg forbrugeranliggender, fremkom Konkurrencestyrelsen med udtalelse om et forestående samarbejde daligvarebranchen ønskede indgået. Konkurrencestyrelsen fandt det betænkeligt daligvarebrachen ville afstå fra salg at...

SuperGros’ samhandelsbetingelser

Konkurrencerådet fandt, at SuperGros’ samhandelsbetingelser var betænkelige efter konkurrencelovens § 11, stk. 1 og EF art. 82 (nu 102). Betænkelighederne omhandlede SuperGros’ rabatordning, der havde retroaktiv virkning og var ugennemsigtig og...

DSK’ koordinerende adfærd – undersøgelse af dankortgebyret

Konkurrencerådet har i sagen afgjort, at De Samvirkende Købmænd (DSK) overtrådte konkurrenceloven i forbindelse med indførelsen af dankortgebyr. Sagen er opstået på baggrund af Konkurrencestyrelsens undersøgelse af dankortgebyret. Undersøgelsen afdækkede bl.a., at DSK...