Mødedato: 31-10-2007

Dagligvarebranchens 13-punktplan mod fedme

Resumé

Efter henvendelse fra ministeren for familie- pg forbrugeranliggender, fremkom Konkurrencestyrelsen med udtalelse om et forestående samarbejde daligvarebranchen ønskede indgået. Konkurrencestyrelsen fandt det betænkeligt daligvarebrachen ville afstå fra salg at beriget slik, da dette kunne have virkning af boykot. Styrelsen anførte desuden, at reglerne burde indeholde klare afgrænsninger. Styrelsen forbeholdte sig retten til at realitets behandle evt. klager.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Supermarked/Købmænd

Samhandeler

Ikke angivet