Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinie 001

Konkurrencestyrelsen fandt, at ordning for “Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg” (RL001) indgået mellem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, TEKNIQ, Forsikring & Pension, Foreningen...