Mødedato: 26-10-2011

Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinie 001

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at ordning for “Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg” (RL001) indgået mellem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, TEKNIQ, Forsikring & Pension, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og SikkerhedsBranchen samt Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring indeholdte bestemmelser, der var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, idet der blev stillet krav om, installationsfirmaerne skulle bruge egne montører. Parterne imødekom styrelsen med tilsagn om, at ændre bestemmelserne i RL001 således, at der kunne gøres brug af indlejede montører. Konkurrencestyrrelsen gjorde herefter tilsagnene bindende efter KL § 16a, og da tilsagnene imødekom de betænkligheder styrelsen havde, fandtes det ikke nødvendigt at forfølge sagen yderligere.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Sprinklerarbejde

Samhandeler

Ja

Produktmarkeder

sprinklerarbejde jf. RL001