Klage over Dansk Automobil Sports Union

HL Kart Racing klagede ved brev af 11. april 2002 til Konkurrencestyrelsen over, at Dansk Automobil Sports Union (DASU) foreskrev et bestemt dækmærke, som skulle benyttes under løb og træning indenfor kartingsporten. DASU indgik den 19. februar 2002 efter en...