Mødedato: 27-11-2002

Klage over Dansk Automobil Sports Union

Resumé

HL Kart Racing klagede ved brev af 11. april 2002 til Konkurrencestyrelsen over, at Dansk Automobil Sports Union (DASU) foreskrev et bestemt dækmærke, som skulle benyttes under løb og træning indenfor kartingsporten. DASU indgik den 19. februar 2002 efter en udbudsrunde en “Supply and Bonus Agreement” med Vega Spa og Racing Motor om levering af dæk til alle løbsklasser på nær Formel Yamaha. Aftalen løb frem til den 31. december 2004. En sådan aftale indebar en konkurrence om markedet, men samtidig en vis begrænsning af konkurrencen på markedet. Det var Konkurrencestyrelsens vurdering, at det af DASU iværksatte udbud levede op til rimelige krav til gennemsigtighed og objektivitet. Endvidere havde DASU overfor Konkurrencestyrelsen oplyst, at det efter 2002 reglementet var tilladt at anvende andre dæktyper under træning. Det lagdes endvidere til grund, at det var tilladt at anvende VEGA dæk “made in Italy” ved løb, som var leveret af andre end Racing Motor, således at en eventuel parallelimport ikke blev forhindret. Ud fra de foreliggende oplysninger fandt styrelsen ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at aftalen mellem DASU og Racing Motor var i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Sport (karting)

Samhandeler

Ikke angivet