Danish Crown og Tican

Sagen vedrører en fusion mellem Leverandørselskabet Danish Crown Amba (”Danish Crown”) og Andelsselskabet Tican Amba (”Tican”). Transaktionen indebar, at Tican overførte alle sine aktiviteter til Danish Crown, og at Ticans andelshavere blev andelshavere i Danish...

Skarresøe Privatslagteris klage over Kambas og daka

Sagen vedrørte en klage fra Skarresøe Privatslagteri over Kabmas og Daka. Her blev klaget over selskabets prisberegning, idet man fandt at Kambas prisdiskriminerede mellem sammenlignelige leverandørgrupper. Efter brevveksling med styrelsen tilkendegav daka at man var...