Mødedato: 01-11-2015

Danish Crown og Tican

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Leverandørselskabet Danish Crown Amba (”Danish Crown”) og Andelsselskabet Tican Amba (”Tican”). Transaktionen indebar, at Tican overførte alle sine aktiviteter til Danish Crown, og at Ticans andelshavere blev andelshavere i Danish Crown. Både Kommissionen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt, at fusionen skulle henvises til behandling i Danmark, hvorfor dette skete. Sagen endte dog med at blive opgivet i november 2015. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsendte officielt en meddelelse herom den 11. december 2015.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Opgivet

Opfølgninger

Mulig civil erstatningssag

Litra

Ikke angivet

Skadesteorier

Opgivet

Brancher

Slagteri

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet