Anmeldelse af aftale om skorstensfejning i Roskilde Kommune

Konkurrencerådet fandt ikke, at der kunne gives en ikke-indgrebserklæring fra forbuddet i KL § 6, stk. 1, efter KL § 9, for to aftaler mellem Roskilde Kommune og to skorstensfejemester, idet aftalen indeholdte bestemmelser der var omfattet af KL § 6, stk. 1. Rådet...