Mødedato: 15-12-1999

Anmeldelse af aftale om skorstensfejning i Roskilde Kommune

Resumé

Konkurrencerådet fandt ikke, at der kunne gives en ikke-indgrebserklæring fra forbuddet i KL § 6, stk. 1, efter KL § 9, for to aftaler mellem Roskilde Kommune og to skorstensfejemester, idet aftalen indeholdte bestemmelser der var omfattet af KL § 6, stk. 1. Rådet fandt heller ikke anledning til, at give de to aftale individuelle fritagelser efter KL § 8, stk. 1, da aftalerne indeholdte en geografisk markedsopdeling med en tilknyttet eksklusivret, hvorved udbydere af skortstensfejrning i det pågældende område var afskåret fra at tilbyde skorstensfejning til kommunens borgere mv.. Rådet fandt at dette ikke bidrog til at styrke effiktiviteten, hvorfor betingelserne i KL § 8, stk. 1, nr. 1 og 2 ikke var opfyldt. Konkurrencerådet meddelte Roskilde Kommune påbud om at ophæve aftalerne. Konkurrenceankenævnet ophævede Konkurrencerådets afgørelse af 15. december 1999. Konkurrenceankenævnet fandt ikke, at den udarbejdede standardaftale om skorstensfejning og de hermed forbundne vejledende gebyrer angik en aftaletype, som var omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, idet forpligtelserne fulgte af lovgivningen.