Indskærpelse om ikke at aftale fælles boykot af en virksomhed

Efter omtale i pressen i april 2015 blev Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opmærksom på, at en række pizzeriaer havde oprettet en forening med navnet ”Boykot Just Eat”. Ifølge foreningens formand havde foreningen til formål at få så mange pizzeriaer som muligt til at...

e-takeaway vs. just eat (JustEat II)

Sagen vedrørte, om Just-Eat havde en dominerende stilling på markedet for online takeaway portaler for pizzeriaer i Danmark i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2008, samt om denne stilling var misbrugt på en måde, som påførte e-takeaway og Pizza.dk et tab....

E-takeaway vs. Konkurrence & Forbrugerstyrelsen (JustEat I)

E-takeaway mente at være ofre for “misbrugsadfærd” iværksat af konkurrencen Just Eat i perioden 2005 – 2008 samt implicit heri at Just-Eat indtog en dominerende stilling på markedet for online takeaway portaler. Selve misbruget er kun delvist...