Ophævelse af interessentskabet Dansk Vejrenovering I/S

Et samarbejdet mellem A/S Phønix Contractors, Phønix Vej og Icopal a/s om Dansk VejrenoveringI/S blev i 1998 anmeldt til Konkurrencestyrelsen, med anmodning om ikke indgrebserklæring imedfør af § 9 subsidiært om en fritagelse. Sagen er den eneste i komplekset af...