Mødedato: 29-08-2001

Ophævelse af interessentskabet Dansk Vejrenovering I/S

Resumé

Et samarbejdet mellem A/S Phønix Contractors, Phønix Vej og Icopal a/s om Dansk VejrenoveringI/S blev i 1998 anmeldt til Konkurrencestyrelsen, med anmodning om ikke indgrebserklæring imedfør af § 9 subsidiært om en fritagelse. Sagen er den eneste i komplekset af samarbejdsaftaler i asfaltbranchen, hvori der ikke er truffet afgørelse, idet sagen har været stillet i bero på udfaldet af de for Konkurrenceankenævnet indbragte afgørelser om ni andre samarbejder i asfaltbranchen. Efter at parterne meddelte at de havde ophævet samarbejdet med Dansk Vejrenovering I/S, har styrelsen besluttet sig at lukke sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§9

Brancher

Renovering

Samhandeler

Ikke angivet