Kirudan A/S og Maersk Medical A/S II

Kirudan A/S, der bl.a. solgte hospitals- og sygeplejeartikler, havde i 2000 klaget til KFST over konkurrenten Maersk Medical A/S (senere ændret navn til Unomedical A/S). Tidligere havde Kirudan fungeret som grossist for Maersk Medicals produkter, men var blevet opsagt...

Produktionsaftalen mellem KOF&G og DLG

Sagen vedrørte en produktionsaftale for kvægfoder mellem KOF&G og DLG. Konkurrencestyrelsen meddelte KOF&G og DLG en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9 for omhandlende produktionsaftale. I aftalen forpligtede DLG sig til at aftage 35.000 tons...

Produktionsstatistik på regionsbasis omfattet af lovens § 6

I sagen ønskede en brancheforening at opdele Danmark i 8 regioner samt indsamle og dele medlemmernes årsproduktion segmenteret herpå. Konkurrencerådet havde reservationer over dette da markedet var koncentreret. Brancheforneingens medlemmer havde 70-80% af mar-kedet,...

Produktionshjælpsaftale og månedlig branchestatistik

Konkurrencestyrelsen vurderede i sagen, at en brancheforenings produktionshjælpsaftale samt foreningens månedlige branchestatistik ikke umiddelbart stridte imod konkurrencereglerne. Produktionshjælpsaftalen havde til formål at skabe rammer for, at...

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en af-tale med Risø Forskningscenter om leje af et 10 MeV elektron-acceleratoranlæg af Risø Forskningscenter i tre år fra 31. oktober 1997. Konkurrencerådet fandt på det foreliggende grundlag, at aftalen mellem LR Plast A/S og...