Mødedato: 27-08-2003

Produktionsaftalen mellem KOF&G og DLG

Resumé

Sagen vedrørte en produktionsaftale for kvægfoder mellem KOF&G og DLG. Konkurrencestyrelsen meddelte KOF&G og DLG en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9 for omhandlende produktionsaftale. I aftalen forpligtede DLG sig til at aftage 35.000 tons kvægfoder og KOF&G forpligtede sig til at producere indtil 45.000 tons færdigproduceret kvægfoder til DLG. Derudover forpligtede KOF&G sig til kun at købe råvarer og andre ingredienser (excl. korn) til sin produktion af kvægfoderblandinger hos DLG. Udkastet til afgørelse blev forelagt parterne, som efterfølgende valgte at forkorte uopsigeligheden med 2 år, således at aftalen ophørte den 31. juli 2005. Efter at DLG og KOF&G afkortede varigheden, kunne konkurrencebegrænsningerne ikke anses for at være tilstrækkelige mærkbare til at være omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Produktion

Samhandeler

Ikke angivet