Samarbejdsaftale mellem Ældre Sagen og F.A. Thiele A/S godkendt

Konkurrencestyrelsen godkendte i sagen en samarbejdsaftale mellem Ældre Sagen og F.A. Thiele A/S, som parterne havde anmeldt med anmodning om en ikke-indgrebserklæring efter § 9, subsidiært en individuel fritagelse efter § 8, stk. 1. Aftalen gik ud på, at Ældre Sagen...

Anmeldelse af Optik Danmark a.m.b.a.

På baggrund af en anmeldelse af en etablerings- og overdragelsesaftale indgået mellem Profil Optik a.m.b.a. og Ny Syn a.m.b.a, fandt Konkurrencestyrelsen, at aftalen var en horisontal indkøbsaftale, der ville føre til en homogenisering af omkostninger, hvilket ville...

Konkurrencestyrelsen har afvist en klage fra Profil Optik

Konkurrencestyrelsen havde modtaget en klage fra en optiker, der fandt det urimeligt, at software-virksomheden ACCI Aps afviste at yde support til Profil Optiks program WinOptik. ACCI indtog ikke nogen dominerende stilling på markedet, og ACCI’s samarbejdsaftale med...