Mødedato: 30-05-2001

Anmeldelse af Optik Danmark a.m.b.a.

Resumé

På baggrund af en anmeldelse af en etablerings- og overdragelsesaftale indgået mellem Profil Optik a.m.b.a. og Ny Syn a.m.b.a, fandt Konkurrencestyrelsen, at aftalen var en horisontal indkøbsaftale, der ville føre til en homogenisering af omkostninger, hvilket ville bevirke en samordnet praksis af medlemmernes adfærd i henhold til prisfastsættelse. Aftalen var derfor konkurrencebegrænsende, og dermed omfattet af KL § 6, stk. 1, og kunne derfor ikke gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Styrelsen fandt, at aftalen opfyldte betingelserne for en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, med udtagelse af to bestemmelser. Parterne havde allerede givet tilsagn om, at de bestemmelser der ikke kunne gives fritagelse ville blive ophævet, hvorfor påbudet allerede ansås for efterkommet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 1

Brancher

Optik

Samhandeler

Ikke angivet