Mærkebindingsklausul erstattet af anbefaling af mærke(r)

Sagen vedrørte en klage fra Mineralolie Brancheforeningen over at Enmaco Motorer A/S (“Enmaco”) anvendte vilkår om mærkebinding i selskabets service- og vedligeholdelsesaftaler. Styrelsen fandt dog ikke, at der forelå nogen mærkbar konkurrencebegrænsning...