Mødedato: 29-11-2000

Mærkebindingsklausul erstattet af anbefaling af mærke(r)

Resumé

Sagen vedrørte en klage fra Mineralolie Brancheforeningen over at Enmaco Motorer A/S (“Enmaco”) anvendte vilkår om mærkebinding i selskabets service- og vedligeholdelsesaftaler. Styrelsen fandt dog ikke, at der forelå nogen mærkbar konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens § 6. Der lagdes ligeledes vægt på, at Enmaco ikke udelukkende i kraft af en anbefaling kunne siges at pålægge aftagerne at købe bestemte produkter eller på anden måde kunne siges at misbruge en evt. dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§§6 og 11

Brancher

Olie (gasmotorer)

Samhandeler

Ikke angivet