JYSKs overtagelse af Actona er godkendt

Sagen vedrører J.S. Reklame, Århus ApS’ erhvervelse af Actona Company A/S (”Actona”). Transaktionen indebar, at J.S. Reklame, Århus ApS, et selskab i JYSK-koncernen, overtog 90 pct. af kapitalandelene i AC Holding A/S og derved opnåede enekontrol med Actona. Da både...

Fritz Hansen A/S’ partneraftale

På baggrund af en TV-udsendelse (“Magasinet Penge” ) havde konkurrencestyrelsen åbnet en sag vedr. Fritz Hansens A/S’s partneraftaler. Styrelsen fandt særligt problemer ved brugen af visse samtykkeklausuler, mindstekøbskrav og rabatordninger, der...

Klage over leveringsnægtelse fra 36 navngivne møbelfabrikker

Sagen vedrørte en klage over leveringsnægtelse fra 36 navngivne møbelfabrikker. Styrelsen fandt efterfølgende, at hverken konkurrencelovens § 6 eller § 11 kan bringes i anvendelse i forbindelse med en sådan klage omhandlende leveringsnægtelse. Ydermere besad en eller...