Mødedato: 28-01-2004

Klage over Stokkes nægtelse af levering af TrippTrapp-stolen

Resumé

Konkurrencestyelsen modtog en klage fra M. Lange Odense ApS over, at selskabet ikke kunne få leverancer af TrippTrapp-stolen fra Stokke Danmark ApS. Konkurrencestyrelsen foretog en vurdering af Stokke Danmarks forhandlerantagelsesbetingelser og fandt, at forhandlerantagelsesbetingelserne var omfattet af gruppefritagelsen for vertikale aftaler. Efter gruppefritagelsen var det lovligt for en leverandør at begrænse antallet af forhandlere i en by, således som Stokke havde gjort i dette tilfælde. Da Stokke ikke i øvrigt havde tilsidesat bestemmelserne i den vertikale gruppefritagelse, forelå der ikke en overtrædelse af konkurrencelovens § 6. Styrelsen vurderede ligeledes henvendelsen i relation til konkurrencelovens § 11. Da Stokke imidlertid havde under 30% af markedet, forelå der ikke dominans, hvorfor konkurrencelovens § 11 ikke fandt anvendelse.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Brancher

Møbel

Samhandeler

Ikke angivet