Ikke-indgrebs erklæring for aftale om eksport af ost til Japan

Styrelsen meddelte en erklæring efter konkurrencelovens §9 for Mejeriforeningens markedsordning for salg af visse ostetyper til videreforarbejdning i Japan. Styrelsen lagde i sin afgørelse vægt på, at aftalen omfattede under 3 pct. af den danske produktion af ost...