Mødedato: 29-08-2001

Ikke-indgrebs erklæring for aftale om eksport af ost til Japan

Resumé

Styrelsen meddelte en erklæring efter konkurrencelovens §9 for Mejeriforeningens markedsordning for salg af visse ostetyper til videreforarbejdning i Japan. Styrelsen lagde i sin afgørelse vægt på, at aftalen omfattede under 3 pct. af den danske produktion af ost samt, at det for at deltage i afsætningen til den japanske industrisektor så sig nødvendigt at optræde samlet nationalt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§11, stk. 1

Brancher

Mejeri (ost)

Samhandeler

Ikke angivet