Planlagt ændring af DanAvl-systemet

Landbrug & Fødevarer meldt ultimo 2015 ud at organisationen ønsker at ændre forretningsstrukturen i DanAvl, der er det danske avlssystem for svinegenetik. Udmeldingen affødte en del medieomtale og tilsyneladende også flere henvendelser til KFST om mulige negative...

Lely Nordic – Bøderne

Lely Nordic (tidligere Lely Scandinavia) har accepteret en bøde på DKK 750.000 for som franchisegiver at have overtrådt konkurrenceloven. Samtidig har Lely Nordics tre danske franchisetagere, B.F. Malketeknik A/S (Lely Center Herrup), Sydjysk Malke- og Staldteknik ApS...

LELY’S KOORDINERING AF PRISER OG MARKEDER

Lely Scandinavia drev et franchisekoncept for salg af service af mælkerobotter. Under konceotet var hver franchisetager tildelt et geografisk område, hvor det enkelte Lely Center eksklusivt måtte udøve aktivt salg.Konkurrencerådet fandt dog at Lely også have hindret...