Mødedato: 28-01-2004

Tillægsaftale mellem Danisco og Danske Sukker-roedyrkere om forpagtning af kontraktmængder

Resumé

Den 27. august 2003 påbød Konkurrencerådet Danisco og Danske Sukkerroedyrkere at ophæve den såkaldte Strukturordning for sukkerroer. Strukturordningen var en tillægsaftale til den fælles brancheaftale mellem Danisco og Danske Sukkerroedyrkere, der fastlagde vilkårene for sukkerroedyrkning. Strukturordningen gav undtagelsesvist dyrkerne mulighed for at købe og sælge dyrkningsrettigheder med tilknyttede kontraktmængder. Målet var gennem en prioritering af dyrkerne at få samlet roedyrkningen på færre og større enheder tættere på Daniscos sukkerfabrikker. Danisco og Danske Sukkerroedyrkere anmeldte den 19. december 2000 en tillægsaftale til brancheaftalen, som gav alle roedyrkere mulighed for i 2004 og 2005 at bortforpagte/forpagte kontraktmængder uden tilhørende jordareal. Det betød at dyrkningsrettighederne i en tidsbegrænset periode kunne omsættes. Tillægsaftalen gav dermed på kort sigt mulighed for at effektivisere roeproduktionen på lige vilkår for alle dyrkere. Styrelsen meddelte Danisco og Danske Sukkerroedyrkere, at den anmeldte tillægsaftale til brancheaftalen ikke var omfattet af konkurrencelovens § 6, hvorfor der kunne gives en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Landbrug

Samhandeler

Ikke angivet