Vejledende priskalkulationer

Konkurrencestyrelsen indskærpede overfor Landsforeningen Danske Maskinstation, at udgivelsen af vejledende priskalkulationer til medlemmerne, var i strid med KL § 6, stk. 1, da det ville kunne ensrette medlemmernes kalkulationsadfærd. Konkurrencestyrelsen udstedte...